De kans om met de media in aanraking te komen is de afgelopen jaren veel groter geworden en groeit nog steeds. Dat heeft enerzijds met de toename van lokale, regionale en landelijke televisie en radiozenders te maken, maar vooral ook met de enorme impact van de social media. Maar zeker zo belangrijk is, dat we in onze samenleving van mening zijn dat vertegenwoordigers van allerlei publieke en private organisaties opening van zaken moeten geven als daar aanleiding toe is.

Het is uiteraard belangrijk om je als individu, of als organisatie, goed voor te bereiden op het moment dat je met de media wordt geconfronteerd. Maar steeds vaker worden diezelfde media ook bewust opgezocht om je organisatie of jezelf te positioneren.

Uitgangspunt

FP 5D_MG_8255 MediatrainingDe centrale vraag is en blijft: “Wat is de boodschap en hoe breng ik die over…”. Hoe goed je ook op je eigen terrein bent, voor veel professionals is het antwoord op deze vraag niet eenvoudig. Zeker omdat de interviewtechnieken (Pow Nieuws) de laatste jaren sterk veranderd zijn, en ook het tempo omhoog is geschroefd . Het is vaak ‘hit and run’, tijd om ergens op terug te komen is er niet. En steeds vaker vinden interviews plaats binnen formats als DWDD, RTL Late Night, Pauw en Witteman. Hoe maak je je punt te midden van andere gasten, op elkaar ingespeelde presentatoren, studiopubliek…

Een interview dat wordt opgenomen en later uitgezonden lijkt op het eerste gezicht minder bedreigend, maar het omgekeerde blijkt later vaak het geval. De montage, het gebruik van ondersteunende beelden, uitspraken van anderen die tegenover die van jou worden gezet, kunnen een resultaat geven dat haaks op jouw bedoelingen staat.

Context

De rol van social media wordt steeds dominanter. De journalist heeft allang niet meer het monopolie van het nieuws. Integendeel zelfs. Iedereen met een modern mobieltje kan tegenwoordig voor journalist spelen. En dat gebeurt ook. De media worden steeds meer in de rol gedrukt van duiding van al die gegevens die ons overspoelen via YouTube, Twitter en ontelbare sites.

Maar duiden, context geven, is niet gemakkelijk. Vandaar dat er gretig door de media naar het instrument van ‘framing’ wordt gegrepen. In veel gevallen staat de eindconclusie voor de aanvang van een discussie eigenlijk al vast. Je doet als gast mee in wat je bijna een toneelstukje zou mogen noemen, waarin je een rol toebedeeld hebt gekregen.

Doel

Het gaat in de wereld van de media dus om bedreigingen, maar ook om kansen. Hoe ga je met die realiteit om. Hoe positioneer je jezelf en je organisatie, hoe pareer je de vragen van de interviewer, hoe laat je zien waar je voor staat.

Voorbereiding, daar gaat het om. Hebt u een plan liggen voor als zich een crisis voordoet, bent u zelf of zijn anderen in staat adequaat in de media op te treden en ziet en benut u ook de mogelijkheden om van diezelfde media op een positieve manier gebruik te maken.

Het antwoord is aan u.

Intake

Een uitvoerig ‘intakegesprek’ vormt altijd de basis voor het curriculum van de training. Het gaat nooit om een standaardprogramma. Wat zijn de concrete leervragen van de cliënt(en). En wat is de organisatorische context.

  • Zijn er al ervaringen opgedaan in de media, en zo ja welke.
  • Gaat het om een algemene voorbereiding op mediacontacten
  • Gaat het om een concreet optreden in de media , dat moet worden voorbereid.
  • Gaat het om een crisissituatie
  • Wat is de setting van het mediaoptreden (opgenomen interview, actualiteitenrubriek, achtergrondprogramma met meer actoren)
  • Is er behoefte aan specifieke presentatievaardigheden voor kleine en grotere groepen
  • Is er een media/communicatieplan

In onderling overleg wordt de trainingsduur en bij meer trainingen ook de trainingssequentie bepaald.

Curriculum

Elke training, individueel of in groepsverband, start met het maken van een communicatieprofiel van de deelnemer(s). Wat zijn de sterke en minder sterke punten. Zoals eerder aangegeven wordt daarna op de sterke punten verder gebouwd.

FP 5D_MG_8292 MediatrainingHet gaat bij een mediaoptreden of presentatie altijd om twee vragen. Allereerst, hoe boei ik mijn gehoor en voorkom ik dat er wordt weggezapt. En vervolgens, hoe zorg ik ervoor dat mijn boodschap overkomt en geloofwaardig is. Body language en het formuleren van de kernboodschap zijn daarbij zeer cruciaal.

Succesvol optreden in de media is een competentie. Een samenspel van attitude, kennis en vaardigheden. Op deze drie aspecten wordt nader ingegaan. Het exploratieve en antagonistische interview komen expliciet aan bod. Evenals de 17 meest gehanteerde interviewtechnieken. Van uitnodigend tot zeer confronterend.

Learning by doing

Tijdens de training worden voortdurend drie camera’s, studiolicht, grote monitoren en een interviewset gebruikt. De werkelijkheid van een TV-optreden wordt daardoor zo dicht mogelijk benaderd. De Interviews worden vanuit diverse standpunten opgenomen en daarna bekeken en geanalyseerd. Er is dus voortdurend feed-back van de trainer, maar ook van de (mogelijk) andere deelnemers en uiteraard degene die het interview heeft gegeven. Zo ontstaat er tijdens de training een set van praktische criteria, waaraan een mediaperformance kan worden getoetst. Uiteindelijk is professionele zelfevaluatie, aan de hand van deze criteria, het einddoel. Zo ontstaat de learning loop, waarbij continu, actief aan het verbeteren van de prestatie wordt gewerkt. Ook na de training.

Respect en discretie

Vanzelfsprekend zijn respect en discretie altijd het uitgangspunt. De cliënten krijgen het beeldmateriaal mee. Evenals een reader van de behandelde, onderliggende, theorie. Na enige tijd worden bij de cliënt zelf de beelden nog een keer bekeken tijdens een slotevaluatie. De slotevaluatie omvat tevens een onderbouwd advies.

Honorarium

Op basis van het intakegesprek en de daarna geplande trainingsactiviteiten wordt een offerte op maat verstrekt. Inbegrepen zijn voorgesprek, evaluatie, training, studiofaciliteiten, camerapersoneel, beeldmateriaal, syllabus, verzorging. Eventueel kan in het BTW 0% tarief worden gewerkt, omdat de trainer staat ingeschreven in het daartoe ingerichte opleidersregister.

Personal Coaching

Voor personen met frequente mediacontacten wordt vaak op basis van een basistraining een verder coaching traject uitgezet. Regelmatig worden de mediaoptredens geëvalueerd en van verder advies voorzien. Gekeken wordt ook naar welke mediaoptredens wel en welke niet belangrijk zijn. En ook welke media voor de cliënt en/of organisatie in een bepaalde situatie prioriteit hebben. Tevens wordt in gezamenlijk overleg bepaald of reactief gedrag niet moet worden omgebogen in pro-actief gedrag. Of anders gezegd, hoe word ik een serieuze spokesman/woman in de media. Maar er wordt ook nauwgezet bepaald welke persoonlijke kernwaarden er consistent moeten worden gecommuniceerd. Bij de voorbereiding op concrete mediaoptredens gaat het er uiteraard om samen de kernboodschap zo helder mogelijk te formuleren, binnen de juiste context.

Strategisch media-advies

Een mediatraining als voorbereiding op een interview is vanzelfsprekend belangrijk. Maar het uitzetten van een mediabeleid op langere termijn is in principe veel belangrijker. Hoe positioneer je je als persoon en als organisatie in de media. Welke beelden wil je communiceren. Wie is woordvoerder in welke situatie. In welke programma’s willen we graag optreden en in welke niet. Ligt er een crisis communicatieplan klaar.

media-advies

 

Contact

Victor Producties
Media- & presentatietrainingen

Wolwevershaven 6
3311 AV Dordrecht

tel.: 06-26 16 06 52
info@victorproducties.nl

Neem contact op